אחד מהקשיים אותו חווה עסק קטן, הוא נושא הנהלת החשבונות. הפרוצדורה של הנהלת החשבונות כוללת הפקת קבלות/ חשבוניות, רישום בספרים, ...