חופש, חופשה וכל אחת מההברות יוצרות אצלי קונוטציה של שמחה, בנשמה. משהו בי נהפך למשקל נוצה רק מלחשוב על ...

אתר עבודה רועש, קסדה צהובה ואפוד זוהר, נעלי עבודה. כשמדמיינים את עבודת המהנדס, זהו בדרך כלל הדימוי הראשון שקופץ לראש. ...