"כשיצאתי משם, יצא ממני בכי, מהגרועים בתולדות ז'אנר 'בכי של אחרי רופא' שלי. קשה להסביר את ההלם וההשפלה שכרוכים בקבלת ...