המילים אותם מילים, המעשים אותם מעשים, והשינוי בוא יבוא, השאלה היא מתי,   התקווה אותה תקווה, המליצה אותה מליצה, והזכרון ...