המעולה והמושל בנפשו- פילוסופיה יהודית / עו"ד נועם קוריס הרמב"ם כותב הקדמה למסכת אבות במספר פרקים – בפרק ו:   ...