הממונה החדש על שוק ההון נכנס לתפקידו ומיהר לפטר את הנהגת שלו בתואנה שהוא חושש שמא ''תעליל'' עליו שהוא מטריד ...