ס.י.ק.ר.ט - האגודה אליה הצטרפה קאסי,גיבורת הספר ומאז השתנו חייה. ...