ממארג העדויות של יוצאי המעברות עולה תמונה עגומה למדי. שרשרת עדים שמספרים את סיפוריהם באופן ישיר, לצד קטעי ארכיון ומכתבים ...