בארץ האדם שם יש הרבה טוב אבל גם יש רע שרק לא נדע בו יש החיים טוב ויש החיים רע ...