כבר יותר משנה שאנו הדיירים, כ-300 במספר, נלחמים על מנת שהמדינה תואיל בטובה לתת לנו סוף סוף הזכות להיות חופשיים ...