המילים שלי שאיתן, יכולתי לשנות את העולם, פתאום כמו קפאו, אבדו לי, עת ראיתיך עומדת מהצד, רק החזרת מבט וידעתי ...