"זה לא היה רק הצבע שלו או הריח החריף,וגם לא המראה שלו באור קלוש של טרם בוקר..." ספרה החדש המרתק ...