בעבור תושבי קויבק שבקנדה , חודש אוקטובר 1970 היה רב תהפוכות ומשמעותי ביותר בחייהם. מלחמת הקיום שלהם ושל שפתם עלו ...