בניגוד להרגלה, הגברת מקרון לא תלמד ילדים ובני נוער, אלא מבוגרים חסרי תעודות. האם היא ממש תיכנס לכיתה, תאמר "שקט ...