גם חסות מגיעות לגיל של אנשים מבוגרים. גם לחסה הספציפית הזאת זה קרה. לציון היום, ועקב אכזבות העבר, ועקב זה ...