"מישהו שוכב במיטת הארון. מקור המכות הוא ידיים ורגליים שמשתוללות בפראות על סביבתם בלוויית צעקות חנוקות והתייפחות. אני נמלאת בעתה. ...

בשנה יש שני ימי שוויון סתווי ואביבי. אחת לכמה מאות שנים יש לנ"ל גם משמעות אסטרולוגית שמציתה את דמיונם של ...