אין דבר שמאיים היום על מדינת ישראל יותר מהשחיתות והסיאוב. הבושה נעלמה, כבר אין סטנדרטים, אין ערכים, אין מוסר והגיע ...