כמו שאני לא מכינה את שיעורי הבית עבור הגדולה שלי, כך בעוד כמה שנים אני גם לא אכין את שיעורי ...