גם ביוון כמובן שעשיתי הליכות, בוא נודה על האמת, יותר בכיוון של הליכה... טוב היינו סה"כ שלושה ימים. חופש לא ...

אז לא עזבנו את נושא הים עדיין, זה הרי הכל בגלל הים, אך מידי פעם, כשאני מתעוררת יותר מאוחר, או ...