יותר ויותר נשים, נשאיות של המוטציה בגן BRCA, מקבלות המלצה/הפנייה לביצוע הליך ברירת עוברים על מנת להשמיד את העובר (צבר ...