בית ההלוואות אשראי תקנים הם התרופפות, אבל רק עבור עשירים, כך טענה קבוצת אורבן נדל"ן ! הדיווחים האחרונים מראים כי ...

היתרה אורבן נדל"ן מסבירה כי היתרה היא הסכום שאתה שם כלפי עלות רכישת הנכס שלך. כדי לקבל את מבחר מלא ...