פתיחת עסק היא לא דבר שמה בכך , ואכן בכל יום נפתחים עסקים חדשים , וכמו שנפתחים עסקים כל יום, ...