תוכנית מהפ"ך היא תוכנית שפיתחתי עם השנים ונוצרה מתוך עשייה לטובת עצמי ולמען צמיחתי. התוכנית עובדת ומקדמת אותנו אל האני ...

על הקשר בין בוקר שגרתי, רינת בארץ האגדות והכרת תודה... ...