הפעם הצצה לעבודות שלי מתוך התערוכה "קיימות או נמות" – בה כ-20 מעצבים מביאים לידי ביטוי חשיבה מקיימת ונותנים דעתם ...