יפה שלי תודה לך על הכל איך שנסעת הבנתי לחיות לבד זה לא בשבילי איך שהלכת נקלט לי כל מה ...

לא ראיתי שום דבר, הייתי עיוור והכל לפתע, פתאום מתבהר… לא ראיתי עד כמה להתקרב, זה לפעמים מבלי להרגיש, להתרחק. ...