במהלך שנת 2016 החלה צמיחה עצומה בכלכלה של גרמניה, דווקא לאחר ההיחלשות של מטבע האירו. התוצר המקומי הגולמי בגרמניה עלה ...