אדולף היטלר גדל בבית עם אב אלים, שלא פעם היה מכה אותו נמרצות, ואם אוהבת ודואגת. העימותים עם אביו נמשכו ...