ואני קצת שונה נולדתי… מבלי שרציתי או בחרתי… האמת, פעם חשבתי, שאני מבין הרבה, וכיום… אני יודע שאני מבין… שאיני ...