מרתק לראות איך ההצגה הכוזרי שמבוססת על ספר הכוזרי של יהודה הלוי נוגעת בנו כיום ומעוררת הרהורים ושאלות הקשורת בהוויה ...

ש"י עגנון וקומיקס? תרתי דסתרי. זה מוזר וזה נהדר. זהו חיבור פרדוקסלי ומפתיע שרק צ'רקה יכול ליצור בהצלחה ובאהבה. ...