011

\\ אוסף המשימות מונח על השולחן צל סימניית היומן \\ ...

008

\\ מעידות על המרחק בין פינת העבודה למקרר טביעות אצבעותיי על המקלדת \\ ...

001

\\ הבית שקט השבת מתקרבת עוד ספירלה מתלהטת \\ ...