עברתי שני הריונות עם הקאות יתר והם השאירו חותם ורצון לשתף, ליידע, לספר לכל מי שעוברת ועוד תעבור את זה ...