אני בודקת כל יום מחלה חדשה. זאת שתריץ אותי לבדיקות, זאת שתפנה אותי למקומות המוכרים. לריחות האלכוהול, לחלוקים הירוקים, לסדינים ...