היפוך תגובה כך נשנה תגובות אוטומטיות למצבי חיים שלנו / דפנה שם טוב אנו נוהגים להגיב בצורה אוטומטית למורעות שמרגיזים אותנו ...