דפנה שם טוב – היפוך תגובה המשך ויישום עקב כתיבת הפוסט של אתמול, התעוררו פניות ושאלות – אז החלטתי, בזמן ...