בדמעות וחנוקה חיפשתי את הילד ...

בקבוק החרדה של כולנו ...

הגשש שלא נגמר ...

חשבתי כמה החיים יכולים להיות יפים אם במקום וויכוחים, מריבות, כעס, פשוט נרקוד. ...

קריאה לאבא'לה ...

אחת האופרות המוצלחות ...

החיים בזווית אחרת. ...

שנה שעברה הקראתי את זה בתכנית רדיו. עכשיו מניחה את זה כאן. בנר שישי,עם דמעה אחת על פניו, נפרדנו. ...

בימים טרופים אלו ...

שנת האובך לא לאבד תקווה ...