הילד הכחול נולד למשפחה נהדרת בארץ אחרת. הילד הכחול היה יחיד ומיוחד ושונה מכל אחד, יכול היה לקרוא מחשבות מכל ...