המערכת ביקשה שאסקר את יום הבחירות האמריקאי וכיצד הוא משתקף בעיני שכנתה הטובה והמפרגנת, קנדה. להצעה כזו לא מסרבים ולכן ...