שבע נשים ישבו במעגל העצמה נשי. שבע נשים שנפשן היתה רדופה ושבורה. שבע נשים, שלמרות שכל אחת מהן הגיעה מרקע ...

סיפורן של שבע נשים המנסות לשבור את מעגל האלימות ולנצח. ...