בכליה השמאלית שלי נראה בבירור גידול בגודל שבעה ס"מ, שהרופאים היו חלוקים ביניהם בנוגע לטיבו", סיפרה לבנה מושון. "לאחר ניסיון ...