היא קראה לי מותק וזה היה כבר לפני 50 שנה היא היתה לי מותק וזה היה עתיד שהתחבר לעבר… היא ...