עומדת בפנינו הזדמנות חד פעמית לרתום את המהפכה הטכנולוגית לכדי מינוף החברה הישראלית כולה: בכלכלה, בשוויון ההזדמנויות וכן בחיבור הדור ...