פריצת מנעולים באשדוד: רק לאחר פריצת המנעול יהיה ניתן לאבחן מהי הבעיה במנעול או בדלת ומדוע הדלת ננעלה ונתקעה, אלא אם ...