שלומי טהורי – הסבר על החלטה 1455 – החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות ישובים חקלאיים  כאן שלומי טהורי ובכתבה זו ...