''ימי הגילוי היו טלטלת נפש אמיתית, שבר גדול. בשבועיים הראשונים בבית כל הסביבה הגיעה לבקר ולתמוך, ממש הרגשתי שזכיתי לחוות ...