זה סרט כל כך ישראלי, עם זיכרון השואה ועם המהפך של שנת 77 ועם בואו של סאדת לישראל באותה השנה ...