שלום, כאן ירון ברנהולץ והיום אני רוצה להתייחס לקמפיין החדש של רשות המיסים כנגד השימוש בכסף מזומן.  מדובר בקמפיין שיסביר ...