החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014, נחקק בכנסת ביום 6.8.2014, המדובר בחוק מהפכני אשר שם קץ לאי ...

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (להלן: "החוק") נתן תקווה לבני זוג שהפנסיות שצברוו היו הרבה יותר נמוכות ...