החוק לקידום נשים בעבודה והגורל העגום שלו משקפים במידה רבה את המאבק לשוויון של נשים בשוק העבודה ואת העובדה שלמרות ...