בגיל 16.5, כשהיא מאושפזת במחלקת הנוער בשלוותה, נאבקה יעל בצוות הרפואי שביקש לקשור אותה. אחרי שנים, הטראומה עוד רודפת אותה ...