יש מולנו גבר שהפך לאשה, שזכתה בטוב שבכל העולמות, יש לה גוף של אשה ומחשבות של גבר, וכך ללא חוקי ...